IBC

IBCהמשך
IBC

חברת IBC, הידועה גם כ"מבני תעשייה", הוקמה על ידי מדינת ישראל בשנת 1961. מאז ועד היום שולבה פעילותה בפיתוח הכלכלה והחברה הישראלית. ב-1988 הפכה IBC לחברה ציבורית והצטרפה לקבוצת פישמן. בשנים האחרונות החלה גם בפעילות מחוץ לגבולות ישראל. המשימה: להתאים את המותג המתחדש לשוק הבינלאומי, לטובת פניה למשקיעים ושותפים עסקיים בחו"ל. האסטרטגיה: כצעד ראשון הוחלט להסב את שם החברה מ"מבני תעשייה" ל-IBC. אליו הצטרפה שפה גרפית חדשה וחומרים שיווקיים, שאף הם דיברו בכמה שפות חדשות. המהלך כלל שינוי גורף שהצריך התייחסות לכל מרכיבי השיווק של החברה. החל משילוט, דרך חומרים שיווקיים וכלה בתכנון מחדש של ההופעה באמצעי המדיה השונים.