HISHTIL

HISHTILהמשך
HISHTIL

תאגיד משתלות "חישתיל" פועל למעלה מ-30 שנה בשוק השתלנות הארצי והבינלאומי. מה שהחל בשנות השבעים של המאה הקודמת כחזון ערטילאי, הפך למפעל יצרני חובק עולם. כיום חישתיל מובילה טכנולוגית בתחום השתלנות לשם פיתוח מוצרים ייחודיים. המשימה: לתת ביטוי לחדשנות של חישתיל, הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים, גם במיתוג ובחומרים השיווקיים. האסטרטגיה: על ידי זיהוי קהלי יעד מתאימים, גיבשנו זהות ושפה גרפית שהבליטה את נושא המחקר והפיתוח - אבני הדרך של חישתיל והיתרון המשמעותי ביותר שלה. החדשנות הזו קיבלה ביטוי בכל אחד מהחומרים השיווקיים של החברה. על פי אסטרטגיית מצוינות זו, נקבע פה אחד: מיליארד שתילים אינם טועים.