SPAGHETTIM

 אין אדם בישראל שלא מכיר את המותג "ספגטים", זו הרשת הוותיקה למטבח איטלקי עם פריסת סניפים באיזורים האסטרטגיים בישראל.
הרשת עברה לא מעט תהפוכות בשנים האחרונות אשר גרמו לטלטלה אדירה הן בקרב הבעלים והן בקרב הזכיינים.
למרות הכל, הצליחה הרשת לשרוד משברים רבים.
היא נרכשה על ידי יזם שהאמין כי ניתן להרים את הרשת ולהחזירה לימיה הטובים.
עם מכירת החברה לבעלים החדש, נעשה תהליך של החלפת התפריט והטמעתו בכלל הסניפים.
תפריט חדשני, איכותי אשר באמת מביא בשורה בתחום הבישול האיטלקי.

http://www.spaghettim.co.il/ 

< prev | next client >
01 / 20