RIMON WINERY

 יקב רימון החל את דרכו לפני כשבע שנים. זה החל בניסוי לייצור עצמי של מספר בקבוקי יין בודדים מרימונים שנקטפו מהמטע המשפחתי בכרם בן זמרה.
ראה זה פלא, התגובות היו מעל ומעבר. כבר בחודשים לאחר מכן, רכשו הבן והאב כלים לייצור יין מיקב שכן, שכרו יינן מוכר ומוערך והחלו לייצר בקבוקי יין. בשנה הראשונה ייצרו כחמשת אלפים בקבוקים בלבד.
עבור המותג נקראנו לייצר תהליך אסטרטגיה שיווקית, רענון שפת המותג ויצירת הקונספט השיווקי לכלי השיווק השונים. החל מצילום אווירה ועד ליצירה עזרי השיווק לטובת תערוכות ומכירה ישירה במרכז המבקרים ביקב.

http://www.rimonwinery.com/ 

< prev | next client >
01 / 17