RESTOBAR

 RESTOBAR מסעדה, קפה ובר המובילה בירושלים וקיימת מאז שנת 2006. המסעדה ממוקמת ברחוב עזה 1 בצמוד למעונו של ראש הממשלה בפתח שכונת רחבייה.
המיצוב הראשוני שהוענק למקום היה "החיים יאפים" שיועד בעיקר לרחבייתי הממוצע ולצעיר היאפי מקומי.

http://www.restobar.co.il/ 

< prev | next client >
01 / 20